Znaczenie szkolenia jako narzędzia motywującego pracownika

SzkolenieZarządzanie zasobami ludzkimi to termin obejmujący swoim znaczeniem cały szereg procesów, od planowania i organizacji aż do finalnego monitoringu i współpracy. Zasoby ludzkie firmy, jako najważniejszy czynnik umożliwiający generowanie wartości dodanej dla klienta, podlegają procesowi ciągłego doskonalenia. Jednym z narzędzi służących do budowania zdolności pracownika do wypełniania obowiązków służbowych są szkolenia.

Więcej…

 

Podstawowe założenia i idea rozwoju osobistego

Rozwój osobistyPojęcia "rozwoju osobistego" czy też "motywacji" są obecnie coraz popularniejsze w popkulturze. Ludzie przytłoczeni pracą, obowiązkami, ciężarem życia codziennego częściej pragną i dążą do zmiany. Korzystanie z usług trenerów osobowości i coach'ów przestaje kogokolwiek dziwić.

Więcej…

   

Promocja jako system komunikacji marketingowej

PromocjaTworzenie jakiegokolwiek systemu promocji musi być ukierunkowane na pozyskiwanie przez firmę informacji dotyczących odpowiedzi na konkretne pytania:

Więcej…

 

Bezrobocie - wybrane aspekty problemowe w Polsce

BezrobocieWalka z groźnymi dla społeczeństwa demokratycznego zjawiskami to przede wszystkim walka z bezrobociem, stopa bezrobocia często jest wykorzystywana przy wielu międzynarodowych badaniach i jak one wskazują, może faktycznie różnicować społeczeństwo, wysokie i długotrwałe bezrobocie na pewnych obszarach pociąga za sobą także inne przykre dla ogółu społeczeństwa konsekwencje.

Więcej…